Logo Łódzkiego Ogrodu Botanicznego
Motyle
Moja kronika
Fauna
Ssaki
Ptaki
Gady
Płazy
Ryby
Owady
Pajęczaki
Ślimaki
Inne1
Flora
Drzewa
Krzewy
Krzewinki
Rośliny zielne
Grzyby
Biotopy
Pustynia
Staw
Las
Łąka
Step
Mokradła
Pory roku
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Działy Ogrodu
Ogród japoński
Alpinarium
Arboretum
Dział flory polskiej
Dział zieleni parkowej
Dział biologii roślin
Dział kolekcji roślin ozdobnych
Dział roślin leczniczych i przemysłowych
Dział systematyki roślin zielnych
Plan Ogrodu
Warsztat
Linki
Kontakt
Motyle - Lepidoptera -  Jeden z największych rzędów owadów liczący około 150 tysięcy gatunków, z czego w Polsce występuje około trzech tysięcy. Ze względu na swoje duże rozmiary i efektowne ubarwienie, motyle są chyba jednymi z owadów najbardziej lubianych przez ludzi. Według jednego z najpopularniejszych (sztucznych) podziałów, motyle dzielą się na dzienne i nocne. Nie jest to podział ścisły, ponieważ zdarzają się wyjątki nie spełniające jego kryteriów, ale dla uproszczenia taki właśnie przyjąłem na tej stronie.

W Łódzkim Ogrodzie Botanicznym żyje bardzo wiele gatunków motyli, zarówno dziennych, jak i nocnych. Wiele z nich jest bardzo łatwych do obserwacji, szczególnie w czasie pobierania pokarmu z kwiatów. Owady te występują właściwie na wszystkich obszarach ogrodu, skupiając się najliczniej w miejscach zasobnych w pokarm. 

Motyle są, obok ważek, moim ulubionym rzędem owadów. Robienie im zdjęć tylko pozornie może wydawać się łatwe - wiele gatunków unika siadania przez długi okres czasu. Istnieje również wiele gatunków bardzo podobnych do siebie, których rozróżnienie może odbyć się dopiero podczas przeglądania zdjęć na komputerze. Jednak sama pogoń za nowym gatunkiem czy też przypadkowe odkrycie takowego w domowym archiwum daje ogromną satysfakcję.
Motyle dzienne - Rhopalocera
Motyle dzienne, inaczej buławkorożne, to sztuczna grupa wyodrębniona z rzędu motyli. Charakteryzuje się prostymi czułkami zakończonymi buławką, kolorowymi skrzydłami o dużej, w stosunku do reszty ciała, powierzchni i przede wszystkim dzienną porą aktywności. Wyżej wymienione cechy, jak również smuklejsza budowa ciała i inne ułozenie skrzydeł podczas odpoczynku, pozwalają odróżnić grupę motyli dziennych od ciem - motyli nocnych.

Do motyli dziennych występujących w Polsce zaliczamy pięć rodzin -
Bielinkowate, Modraszkowate, Powszelatkowate, PaziowateRusałkowate.
Bielinkowate (Pieridae)Modraszkowate (Lycaenidae)Powszelatkowate (Hesperiidae)Paziowate (Papilionidae)Rusałkowate (Nymphalidae)
Ćmy - Heterocera
Motyle nocne, czyli ćmy, to sztucznie wyodrębniona z rzędu motyli grupa owadów charakteryzująca się nocnym trybem życia, brakiem buławkowatego zakończenia czułków oraz mniej smukłą, od motyli dziennych, budową ciałą. Ćmy w czasie odpoczynku składają skrzydła dachówkowato lub rozkładają na boki. Chociaż wiele ciem jest ubarwionych mniej jaskrawo od motyli dziennych, to jednak spora grupa posiada odstraszajace, intensywne ubarwienie informujące potencjalnych wrogów o toksyczności.

Ćmy są grupą dużo liczniejszą od motyli dziennych, jednak ze względu na nocny tryb życia i kamuflaż znacznie trudniej jest je obserwować.
ĆmyĆmyĆmyĆmyĆmy
(c)