Logo Łódzkiego Ogrodu Botanicznego
owady
Moja kronika
Fauna
Ssaki
Ptaki
Gady
Płazy
Ryby
Owady
Pajęczaki
Ślimaki
Inne1
Flora
Drzewa
Krzewy
Krzewinki
Rośliny zielne
Grzyby
Biotopy
Pustynia
Staw
Las
Łąka
Step
Mokradła
Pory roku
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Działy Ogrodu
Ogród japoński
Alpinarium
Arboretum
Dział flory polskiej
Dział zieleni parkowej
Dział biologii roślin
Dział kolekcji roślin ozdobnych
Dział roślin leczniczych i przemysłowych
Dział systematyki roślin zielnych
Plan Ogrodu
Warsztat
Linki
Kontakt
Płazy - Amphibia -  to gromada kręgowców ziemnowodnych, stałocieplnych, o ciele okrytym cienką skórą pozbawioną łusek. Przeważająca większość płazów posiada cztery kończyny. Ze względu na cykl rozwojowy i sposób oddychania, płazy związane są ściśle ze środowiskiem wodnym. Zwierzęta z tej gromady są drapieżnikami. Na świecie występuje ponad 6000 gatunków płazów, w Polsce możemy spotkać 18 z nich. Wszystkie krajowe płazy podlegają ochronie!

W Łódzkim Ogrodzie Botanicznym żyją przedstawiciele trzech rodzin płazów - Salamandridae, Bufonidae oraz Ranidae. Najliczniej reprezentowane są żaby, obserwacja ropuch i traszek możliwa jest w tylko sezonowo.
Traszka zwyczajna - Lissotriton vulgaris
Traszka zwyczajna - Lissotriton vulgarisTraszka zwyczajna - Lissotriton vulgarisTraszka zwyczajna - Lissotriton vulgaris
Traszka to płaz z rodziny Salamandrowatych szeroko rozpowszechniony w całej Europie. W okresie godowym żyje w wodzie, doskonale pływając i aktywnie polując  na larwy owadów wodnych i drobne skorupiaki. Posiada w tym czasie jaskrawe ubarwienie. Dymorfizm płciowy jest doskonale widoczny. Po zakończeniu okresu godowego traszki wychodzą na ląd, zmieniając ubarwienie na bardziej kamuflujące. Dni spędzają ukryte w wilgotnych miejscach w pobliżu wód - pod kamieniami, konarami, w jamach ziemnych. W nocy polują na dżdżownice i ślimaki bezskorupowe. Na lądzie poruszają się powoli, przed drapieżnikami chroni je piekąca wydzielina skórna o nieprzyjemnym zapachu.

Nie udało mi się jeszcze spotkać w Ogrodzie traszek w okresie ich życia na lądzie. W okresie godowym są za to doskonale widoczne, zasiedlając większość stawów w Ogrodzie japońskim, Arboretum i Dziale Flory Polskiej. Raczej płochliwe, jednak po kilku minutach przebywania nad stawem bez ruchu przyzwyczajają się do obecności człowieka i dają się łatwo obserwować.
Ropucha szara - Bufo bufo
Ropucha szara - Bufo bufoRopucha szara - Bufo bufoRopucha szara - Bufo bufoRopucha szara - Bufo bufo
Ropucha szara jest największą i najbardziej pospolitą z ropuch żyjących w Polsce. Zamieszkuje lasy, pola, ogrody. Nie przepada za obszarami suchymi jak i nadmiernie wilgotnymi. Poluje na owady, ślimaki, dżdżownice, także na mniejsze gady czy ssaki. Na lądzie prowadzi nocny tryb życia, za dnia chowając się w jamach. Podczas godów schodzi do wody. Jest wtedy aktywna także za dnia.

Okres obserwacji Ropuch ogranicza się do czasu godów w okresie wczesnej wiosny. Wtedy też zasiedlają stawy w Ogrodzie, głównie w Arboretum. Po skończonym okresie godowym ropuchy bardzo rzadko wychodzą w ciągu dnia ze swoich kryjówek.
Żaby zielone - Rana esculenta complex
Żaby zielone - Rana esculenta complexŻaby zielone - Rana esculenta complexŻaby zielone - Rana esculenta complex
Żaby zielone - to sztucznie stworzona grupa systematyczna, w skład której wchodzą żaba śmieszka - Rana ridibunda, żaba jeziorkowa - Rana lessonae i żaba wodna - Rana esculenta. Grupa ta powstała w opozycji do grupy Żab brunatnych, od których odróżnia żaby zielone między innymi zieleń dominująca w ubarwieniu, brak brunatnych plam skroniowych i silne związanie ze środowiskiem wodnym w stadium dorosłym. Rozróżnienie trzech gatunków żab zielonych jest bardzo trudne, ponieważ są one do siebie bardzo podobne. Dodatkowo mogą się ze sobą krzyżować rodząc płodne potomstwo.

W Ogrodzie Żaby zielone stanowią zdecydowaną większość populacji płazów w ciągu całego sezonu. Występują w większości stawów w bardzo dużej liczbie. Są chyba najłatwiejszymi do obserwacji stworzeniami żyjącymi w Ogrodzie - spłoszone szybko powracają, podchodząc do obserwatora na odległość kilku centymetrów.
Żaba trawna - Rana temporaria
Żaba trawna - Rana temporariaŻaba trawna - Rana temporariaŻaba trawna - Rana temporaria1
Żaba trawna - to najbardziej rozpowszechniona na terenie naszego kraju przedstawicielka Żab brunatnych. W przeciwieństwie do żab zielonych związana jest z wodą tylko w okresie godowym, przypadającym na koniec marca. Później na stałe przebywa na lądzie wiodąc tryb życia bardzo zbliżony do ropuchy. Związana jest z wilgotnymi obszarami lasów, bagnistych łąk, torfowisk, także miejskich parków. Aktywna wieczorem i nocą, żywi się małymi bezkręgowcami.

Żaba trawna na terenie Ogrodu występuje w okolicy ujścia małego strumienia, łączącego stawy Ogrodu japońskiego z rzeką Łódką. Obecnie miejsce to przekształcone zostało w tak zwany Ogród Cienia. Płazy te są stosunkowo mało liczne i trudne do zaobserwowania ze względu na maskujące barwy i nocny tryb życia.
(c)